fbpx
google-site-verification:googled80cf453c849ffb5.html

Deze maand  zullen de uitnodigingen voor de griepprik weer bij velen op de deurmat vallen. Ga jij hem halen?

 

Elk jaar valt het in de brievenbus. De uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik.

Griep is een virus dat in vele varianten voorkomt. De klassieke vorm van griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Maar er zijn meer dan 200 stammen van meer dan 20 verschillende virussoorten, die allemaal griepachtige verschijnselen kunnen geven. Griep is dus een veel voorkomende en zelden ernstig verlopende infectieziekte voor mensen met een goed afweersysteem.

Wat is de zin of de onzin van de griepprik?

Niet iedereen is echter enthousiast over de griepprik en er zijn twijfels of het halen ervan wel zo verstandig is.

Sluitend bewijs dat influenzavaccinatie gezonde ouderen beschermt tegen ziekenhuisopnames en sterfte door griep, is er niet.  Maar er zijn genoeg aanwijzingen dat het wel zo is, dus blijf alle 60-plussers de griepprik aanbieden, adviseert de Gezondheidsraad. Critici zijn niet overtuigd.”

 

Na een uitgebreide analyse van een beschikbaar onderzoek kan worden geconcludeerd dat het effect van vaccinatie op onder andere mortaliteit bij ouderen boven de 65 niet is aangetoond en dat daarom geen conclusies kunnen worden getrokken over de effectiviteit van vaccinatie.

 

Bij gezonde volwassenen heeft vaccinatie slechts een matig effect op het verminderen van influenzasymptomen en het verlies van werkdagen en helemaal geen effect op de overdracht van influenza of het optreden van complicaties zoals pneumonie. Bovendien is het niet aangetoond dat vaccinatie van gezondheidszorgpersoneel influenza voorkomt bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.”

 

Problemen met de griepprik

De Gezondheidsraad  in 2014 stelde dat er bij de griepprik twee problemen spelen: “In de eerste plaats: het vaccin is niet optimaal. Het griepvirus verandert steeds een klein beetje. Steeds moet bij de samenstelling van dat vaccin voorspeld worden hoe het virus er in een volgend jaar uit zal zien. Hoe goed de prik werkt, hangt af van de virulentie (de agressiviteit van het virus), de hoeveelheid virussen in een jaar en de overeenkomst tussen het vaccin en de virussen die er in dat jaar juist heersen.

 

Vertekening

Een tweede probleem is dat er bij onderzoek vertekening een rol kan hebben gespeeld. Stel dat vooral gezonde mensen zich laten vaccineren en je beoordeelt op basis daarvan het effect. Dan lijkt het vaccin effectiever dan het daadwerkelijk is: gezonde mensen worden nu eenmaal minder snel ziek. Bij kwetsbare mensen zou dat juist andersom zijn.”

Professor Pim van Gool in video: problemen met griepprik

Professor Van Gool stelde vast dat er weinig gerandomiseerd onderzoek is gedaan naar het nut of de effectiviteit van de griepprik. De exacte verhouding tussen kosten en baten zijn ook niet duidelijk. Met andere woorden, zowel wetenschappelijke als economische gronden voor het nut van een griepprik ontbreken.

Gebrek aan bewijs

Het is al heel wat dat de Gezondheidsraad erkent dat er iets schort aan het bewijs.” Het is van groot belang om gedegen onderzoek te doen naar het effect van vaccinatie omdat er veel kosten mee gemoeid zijn en er al jarenlang een grote internationale discussie gaande is.

 

Commerciële beïnvloeding

Het TV programma Zembla rapporteerde dat als het aan huisarts Hans van der Linde lag, de griepprik afgeschaft werd: “Invoering van griepvaccinatie berustte niet op wetenschappelijke onderbouwing, maar op theoretische overwegingen, speculatieve veronderstellingen en vooral commerciële beïnvloeding. Radio- en Tv-spotjes van vaccinproducenten suggereerden voorlichting door de overheid.

 

Tientallen jaren vaccineren was niet bij machte een nuttig effect aan te tonen. Integendeel, veel onderzoeken lieten geen effect zien. Betekenen de recente analyses in binnen- en buitenland dat het doek gaat vallen voor griepcampagnes? Dat is nog maar de vraag. Er spelen krachten en invloeden die afschaffing in de weg staan en het lijkt zinvol om die onderstaand te benoemen,” aldus de dokter uit Capelle aan den IJssel.

 

Bijwerkingen van de griepprik

Bijwerkingen die zeer vaak (>10%) voorkomen zijn: pijn, erytheem, zwelling en verharding op de injectieplaats, koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, malaise, rillingen, prikkelbaarheid, verlies van eetlust, spierpijn en gewrichtspijn.”

 

Griep voorkomen

Als vaccinatie bedoeld is om griep te voorkomen, zijn er andere wijzen om dit te doen?

Hier volgen 4 tips die goed kunnen helpen:

  • De beste bescherming tegen de griep is door goed te slapen, suikergebruik te beperken, afdoende te bewegen en verse voeding te eten.

 

  • vitamine C de enige stof die men in grote hoeveelheden innemen kan zonder een kunstmatig tekort aan andere te creëren. Wel dient men iets te eten alvorens men vitamine C in deze dosering consumeert.

 

  • Volgens een Japanse studiezijn er aanwijzingen dat vitamine D3 goed helpt bij grieppreventie bij schoolkinderen. Een inname van 2x 600 IU vitamine D3 per dag verminderde de kans op griep met 42 procent.

 

  • Als men de griep eenmaal heeft doet men er goed aan zich te isoleren ter voorkoming van verspreiding naar andere gezinsleden, vrienden en collega’s.

  

Joop Kamperman