De Gerson therapie

De Gerson Therapie die kanker genas :
Max Gerson is een van de grootste geniën in de geschiedenis van de
geneeskunde; een uitspraak van Albert Schweitzer.
Alle afval diëten hebben 1 grondlegger, Max Gerson.
Dr.Gerson was de eerste die verband legde tussen gezondheid en een
gezond dieet.


Max Gerson werd geboren in 1881 . Hij was geïnspireerd door de
Hongaarse arts Ignaz Semmelweis. Die ontdekte dat het voorkomen van
infecties bij zwangere vrouwen heel simpel was, als de artsen hun handen
wasten in een chlooroplossing.


Voor dat Max Gerson medisch student werd, had hij veel last van ernstige
migraine, die hem letterlijk verhinderden dagenlang te werken.
Na jaar lang experimenteren slaagde dr.Gerson er in om de hoofdpijn
volledig te elimineren door het eten van alleen rauwe en plantaardige
voedingsmiddelen.


In 1918 had het nieuws zich al verspreid over het dr.Gerson dieet tegen
migraine. Maar in 1 geval keerde de patiënt niet alleen terug voor
observatie . Want niet alleen zijn hoofdpijn was verdwenen maar ook zijn
huidtuberculose was weg.


In 1924 werd een klinische proef gehouden met 450 patiënten met
ongeneeslijke huidtuberculose. 446 patiënten herstelden voor 99 % door
dr Gerson dieet.


Eind 1920 was de faam van dr.Gerson door heel Europa verspreid, met
name doordat hij de vrouw van Albert Schweitzer had genezen van
longtuberculose. Maar ook de huidziekte van de dochter van Schweitzer.
Toen Albert Schweitzer 75 jaar was, kwam hij bij dr.Gerson met diabetes
en werd ook genezen.
De Gerson therapie streeft naar het bereiken van een volledige ontgifting
door een reeks koffieklysma’s met organische koffie en een streng dieet
van groenten en fruit geteeld op optimale grond.
Vlees moest absoluut worden vermeden.


Zodra ontgift is het menselijk lichaam een prachtige machine in staat om
zichzelf te genezen van elke ziekte.
Tussen 1933 en de 2e wereldoorlog vluchtte dr.Gerson en zijn gezin naar
Newe York. De 7 broers stierven in de Holocaust.


In de jaren 40 verraste de dr.Gerson kliniek in New York de medische
gemeenschap. In 1946 riep een verslaggever Swing van ABC dat er een
middel tegen kanker was ontdekt. De reactie van het publiek was
overweldigend.
Maar 14 dagen werd Swing ontslagen door ABC waar hij 30 jaar gewerkt
had.
Gerson raakte steeds meer in conflict met de AMA. Mede doordat Dr.
Gerson als eerste het verband tussen roken en kanker meldde. Dit terwijl
de grote tabaksindustrie de grote geldschieters van de AMA waren.
Dr.Gerson werd verstoten door de medische gemeenschap en bestempeld
als “kwakzalver”.


Dr.Gerson schreef in 10 jaar een boek over zijn kankertherapie, waarin
hij 50 terminale gevallen beschreef die door zijn behandeling genezen
waren. Het boek mocht door geen enkele Amerikaanse uitgever worden
uitgegeven.
De farmaceutische en medische industrie hadden er geen enkel belang bij
dat de ziekte kanker – waar zoveel winst mee werd gemaakt- met
voeding te maken had.


De Gerson therapie was geen patenteerbaar medicijn en geen duur
medicijn. Het is een natuurlijke therapie dat mensen in staat stelt om hun
eigen gezondheid te controleren. En dit zonder tussenkomst van
“medicijnen “.
Als de Gerson therapie in Amerika zou worden toegestaan, dat er een
dramatische daling van de sterfte kanker merkbaar zijn geweest.
Vermoedelijk met 50 % en mogelijk meer.


Een dochter van Gerson vestigde een kliniek in Mexico na het overlijden
van haar vader. Daar worden jaarlijkse vele patiënten behandeld en
genezen.
De Amerikaanse medische wereld bleef hardnekkig de Gerson therapie
ontkennen.
Bekijk de video en oordeel zelf